Barometr zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie


Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody

Zapraszamy do zapoznania się z jednoroczną prognozą o zawodach pn. „Barometrem zawodów" na stronie internetowej www.barometrzawodow.pl
Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Koordynatorem krajowym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Na poziomie wojewódzkim „Barometr" jest koordynowany przez wojewódzkie urzędy pracy.
Koordynator badania w województwie dolnośląskim: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Barometr dzieli zawody na trzy grupy:
  1. Zawody deficytowe – zawody, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, ponieważ zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.
  2. Zawody zrównoważone -zawody, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (równowaga między podażą i popytem).
  3. Zawody nadwyżkowe – zawody, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.
Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym powiecie w Polsce. Dostępny jest również na poziomie województw.
 
Barometr zawodów:
LINK

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę