Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie ogłasza nabór wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. w terminie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 16.03.2018 r. Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi do  22.000,00 zł brutto. Złożone wnioski podlegają ocenie Komisji powołanej przez Dyrektora PUP w Strzelinie. Informujemy, że pierwszeństwo w otrzymaniu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy będą mieli pracodawcy, którzy...

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od dnia  1 stycznia 2018 r. , zatrudnianie cudzoziemców odbywać się będzie w oparciu o nowe przepisy (Dz. U. z 2017 poz. 1543, art. 88n-88za, art. 90-90e). W załączeniu udostępniamy przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ulotki informacyjne: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce od 1 stycznia 2018 r. Praca w Polsce od 1...

Aktualności

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie ogłasza nabór wniosków  o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. w terminie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 16.03.2018 r. Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi do  22.000,00 zł brutto. Złożone wnioski podlegają...

Informacja dotycząca PIT-11 za 2017 r. oraz Rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2017 r. dla osób, które dotychczas nie odebrały ww. dokumentów

Informacja dotycząca PIT-11 za 2017 r. oraz Rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2017 r. dla osób, które dotychczas nie odebrały ww. dokumentów Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie zaprasza osoby, które w 2017 r. pobierały zasiłek dla bezrobotnych i/lub stypendium z Funduszu Pracy podlegające opodatkowaniu...

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne

PUP Strzelin zaprasza na spotkanie informacyjno- rekrutacyjne w dniu 19.02.2018 r. w godz. 11:00-14:00 pokój nr 9 I piętro organizowane przez PROMEDICA24 na stanowisko: opiekun/ka osób starszych i/lub chorych na terenie Niemiec i Anglii. Kandydaci powinni zabrać na spotkanie: CV, dowód osobisty. ...

Spotkanie informacyjne dotyczące nowych zasad KFS

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie zaprasza   Pracodawców z Dolnego Śląska na spotkanie informacyjne dotyczące nowych zasad Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w dniu 2 lutego 2018 r. w Kłodzku w...

Nabór wniosków Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.   Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r.     Priorytety wydatkowania środków...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt " Aktywizacja osób od 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (II)" w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie
ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin
tel. 71 39 21 981   fax. 71 39 21 981 wew. 36
e-mail: wrst@praca.gov.plpup.strzelin@praca.gov.pl 
facebook: www.facebook.com/pupstrzelin

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę