Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie


Aktualności

Jesienne Targi Pracy - relacja

Jesienne Targi Pracy 11.09.2018r. W dniu 11 września 2018 r. na parkingu Starostwa Powiatowego odbyła się II edycja Jesiennych Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie w partnerstwie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy i Stowarzyszeniem Św. Celestyna....

Projekt K3 dot. żłobków

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie w partnerstwie z Grupą Doradczą Projekt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, rusza z projektem pt. „Makroregion południowy zdobywa K3 - podnosi kompetencje przedstawicieli samorządów gmin i gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku d o ...

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. w terminie od dnia 04.09.2018 r. do dnia 14.09.2018 r. Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi do 22.000,00 zł brutto. Złożone wnioski podlegają ocenie...

Nabór wniosków Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.   Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 03.09.2018 r. do 21.09.2018 r.     Priorytety wydatkowania środków...

Jesienne Targi Pracy

Załączniki ZGLOSZENIE NA TARGI-instytucje.pdf ZGLOSZENIE NA TARGI-pracodawcy.pdf

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

    Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja osób od 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku...

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (III)"   ...

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt " Aktywizacja osób od 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (II)" w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie
ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin
tel. 71 39 21 981   fax. 71 39 21 981 wew. 36
e-mail: wrst@praca.gov.plpup.strzelin@praca.gov.pl 
facebook: www.facebook.com/pupstrzelin

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę