Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie


Dyrekcja

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer pokoju
Iwona Engel - P.o. Dyrektora iwona.engel@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 9

Dział Finansowo - Księgowy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer wew. Numer pokoju
Ewa Pakuła - Główny księgowy ewa.pakula@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981  24 8
Wioletta Muchorowska - Stanowisko ds. księgowości FP i POKL wioletta.muchorowska@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981  38 2 (I piętro)
Katarzyna Jastrząb - Stanowisko ds. księgowości budżetowej katrzyna.jastrzab@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 38 2 (I piętro)

Dział Ewidencji. Świadczeń i Rejestracji

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer wew. Numer pokoju
Bożena Laszczyńska - Świadczenia: obsługa osób bezrobotnych bozena.laszczynska@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 25 8 (I piętro)
Halina Prokop - Świadczenia: obsługa osób bezrobotnych halina.prokop@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981  25 8 (I piętro)
Agnieszka Ambrozik - Kierownik Działu agnieszka.ambrozik@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981  25 8 (I piętro)
Jadwiga Rucińska - Rejestracja jadwiga.rucinska@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981  30 1
Katrzyna Maziak - Rejestracja katarzyna.maziak@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981  30 1

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Instrumentów i Usług Rynku Pracy

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer wew. Numer pokoju
Danuta Okulowska - Szkolenia danuta.okulowska@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 27 5
Daniel Myczkowski Stanowisko ds. programów - Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30 r. ż. daniel.myczkowski@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981  32 12
Anna Jąkała - Kierownik działu anna.jakala@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981  26 11
Magdalena Kostecka - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i doposażenia stanowisk pracy magdalena.kostecka@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981  27 5
Anna Mleko - Stanowisko ds. programów anna.mleko@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981  32 12
Edyta Fryc - Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezr. do 50 r.ż., bony zatrudnieniowe edyta.fryc@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981  37 13
Edyta Grochalska - Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezr. do 50 r.ż., bony zatrudnieniowe, Krajowy Fundusz Szkoleniowy edyta.grochalska@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981  37 13
Katarzyna Puk - Staże katarzyna.puk@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981  37 13
Anna Mariankowska - Staże anna.mariankowska@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 37 13

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer wew. Numer pokoju
Helena Skorupska -Pośrednictwo pracy - obsługa osób bezrobotnych, współpraca z pracowadcami helena.skorupska@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 33 4
Alicja Tkacz - Pośrednictwo pracy - obsługa osób bezrobotnych, Cudzoziemcy alicja.tkacz@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 31 3
Joanna Demska - Doradca zwodowy - obsługa osób bezrobotnych, Cudzoziemcy joanna.demska@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 31 3
Justyna Wiśniewska - Kierownik działu justyna.wisniewska@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 26 11
Iwona Bagińska - Pośrednictwo pracy - obsługa osób bezrobotnych iwona.baginska@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 33 4
Barbara Wiśniowska - Doradca zawodowy - obsługa osób bezrobotnych barbara.wisniowska@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 39 9
(I p.)
Renata Olejniczak - Doradca zawodowy - obsługa osób bezrobotnych renata.olejniczak@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 29 4
Justyna Wróbel -  Pośrednictwo pracy - obsługa osób bezrobotnych justyna.wrobel@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 33 4
Sylwia Chacko - Doradca zawodowy - obsługa osób bezrobotnych   73 39 21 981 29 4

Samodzielne stanowiska

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Numer wew. Numer pokoju
Natalia Gajos - Samodzielne stanowisko ds. administracyjno-gosp. wrst@praca.gov.pl 71 39 21 981 21 7
Katarzyna Litkowska - Samodzielne stanowisko ds. kadr i kontroli katarzyna.litkowska@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 28 6
Paweł Mika - Samodzielne stanowisko ds. Informatyki i statystyki it@strzelin.praca.gov.pl 71 39 21 981 35 2A

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę