Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu dla osób bezrobotnych od 30 roku życia „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim w latach 2020-2021”.

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (VI).

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu dla osób bezrobotnych od 30 roku życia „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim w latach 2020-2021”.

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu dla osób bezrobotnych do 29 roku życia „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (V)”.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

partners

shortcut-links

 go-to-top