Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie


Dyrekcja

Imię i nazwisko Telefon Numer pokoju
Iwona Engel - P.O. Dyrektor 71 39 21 981 9

Dział Finansowo - Księgowy

Imię i nazwisko Telefon Numer wew. Numer pokoju
Ewa Pakuła - Główny księgowy 71 39 21 981  24 8
Wioletta Muchorowska - Stanowisko ds. księgowości FP i POKL 71 39 21 981  38 2 (I piętro)
Katarzyna Jastrząb - Stanowisko ds. księgowości budżetowej 71 39 21 981 38 2 (I piętro)

Dział Ewidencji. Świadczeń i Rejestracji

Imię i nazwisko Telefon Numer wew. Numer pokoju
Agnieszka Pabiasz - Kierownik Działu 71 39 21 981  25 8 (I piętro)
Bożena Laszczyńska - Świadczenia: obsługa osób bezrobotnych 71 39 21 981 25 8 (I piętro)
Justyna Czajka - Rejestracja 71 39 21 981  30 1
Agata Pochwała - Rejestracja 71 39 21 981  30 1

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Instrumentów i Usług Rynku Pracy

Imię i nazwisko Telefon Numer wew. Numer pokoju
Edyta Grochalska - Szkolenia, KFS, Dofinansowanie +50, Bon zatrudnieniowy, Bon zasiedleniowy 71 39 21 981 27 5
Natalia Gajos - Tarcza antykrysowa, KFS 71 39 21 981 27 5
Daniel Myczkowski Stanowisko ds. programów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 71 39 21 981  32 12
Anna Jąkała - Kierownik działu 71 39 21 981  26 11
Magdalena Kostecka - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i doposażenia stanowisk pracy 71 39 21 981  27 5
Anna Mleko - Stanowisko ds. programów 71 39 21 981  32 12
Edyta Fryc - Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezr. do 50 r.ż., bony zatrudnieniowe 71 39 21 981  37 13
Katarzyna Haber - Staże 71 39 21 981  37 13
Anna Mariankowska - Staże 71 39 21 981 37 13

Centrum Aktywizacji Zawodowej - Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa

Imię i nazwisko Telefon Numer wew. Numer pokoju
Alicja Tkacz - Pośrednictwo pracy - obsługa osób bezrobotnych, Cudzoziemcy 71 39 21 981 31 3
Joanna Demska - Doradca zwodowy - obsługa osób bezrobotnych, Cudzoziemcy 71 39 21 981 31 3
Justyna Wiśniewska - Kierownik działu 71 39 21 981 26 11
Barbara Wiśniowska - Doradca zawodowy - obsługa osób bezrobotnych 71 39 21 981 29 4
 
Renata Olejniczak - Doradca zawodowy - obsługa osób bezrobotnych 71 39 21 981 29 4
Justyna Wróbel -  Pośrednictwo pracy - obsługa osób bezrobotnych 71 39 21 981 33 4
Danuta Okulowska - Pośrednictwo pracy - Obsługa osób bezrobotnych 73 39 21 981 33 4
Sylwia Chacko - Doradca zawodowy - obsługa osób bezrobotnych 71 39 21 981 29 4
 

Samodzielne stanowiska

Imię i nazwisko Telefon Numer wew. Numer pokoju
Muszyńska Katarzyna - Sekretariat - Samodzielne stanowisko ds. administracyjno-gosp. 71 39 21 981 21 7
Katarzyna Litkowska - Samodzielne stanowisko ds. kadr i kontroli 71 39 21 981 28 6
Maxymilian Paul - Samodzielne stanowisko ds. informatyki i statystyki 71 39 21 981 35 2a

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę