Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie


Aktualności

KFS - Badanie potrzeb pracodawców

Szanowni Pracodawcy Z uwagi na potrzebę oszacowania zapotrzebowania pracodawców na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie zwraca się z prośbą do pracodawców posiadających siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności...

Nabór wniosków LGDG Gromnik

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gromnik działająca na terenie gmin: Strzelin, Wiązów, Borów, Kondratowice oraz Przeworno informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem...

Jesienne Targi Pracy - relacja

Jesienne Targi Pracy 11.09.2018r. W dniu 11 września 2018 r. na parkingu Starostwa Powiatowego odbyła się II edycja Jesiennych Targów Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie w partnerstwie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy i Stowarzyszeniem Św. Celestyna....

Projekt K3 dot. żłobków

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie w partnerstwie z Grupą Doradczą Projekt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, rusza z projektem pt. „Makroregion południowy zdobywa K3 - podnosi kompetencje przedstawicieli samorządów gmin i gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku d o ...

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. w terminie od dnia 04.09.2018 r. do dnia 14.09.2018 r. Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi do 22.000,00 zł brutto. Złożone wnioski podlegają ocenie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

    Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja osób od 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku...

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (III)"   ...

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt " Aktywizacja osób od 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (II)" w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie
ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin
tel. 71 39 21 981   fax. 71 39 21 981 wew. 36
e-mail: wrst@praca.gov.plpup.strzelin@praca.gov.pl 
facebook: www.facebook.com/pupstrzelin

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę