Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie


Uzyskaną pomoc publiczną w ramach COVID można sprawdzić w SUDOP

Ze względu na rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa na podstawie § 21 ust. 1, 2 i 4 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.) następuje ograniczenie...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu dla osób bezrobotnych od 30 roku życia „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim w latach 2020-2021”.

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu dla osób bezrobotnych do 29 roku życia „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (V)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez  pracy  w powiecie strzelińskim  w 2019...

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (IV)"   ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie
ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin
tel. 71 39 21 981   fax. 71 39 21 981 wew. 36
e-mail: wrst@praca.gov.plpup.strzelin@praca.gov.pl 
facebook: www.facebook.com/pupstrzelin

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę