Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie


Informacje na temat organizacji pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z trwającą epidemią COVID-19 ...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu dla osób bezrobotnych od 30 roku życia „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim w latach 2020-2021”.

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu dla osób bezrobotnych do 29 roku życia „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (V)”.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez  pracy  w powiecie strzelińskim  w 2019...

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie informuje, że realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelińskim (IV)"   ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz


Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie
ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin
tel. 71 39 21 981   fax. 71 39 21 981 wew. 36
e-mail: wrst@praca.gov.plpup.strzelin@praca.gov.pl 
facebook: www.facebook.com/pupstrzelin

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę